പോസ്റ്റുകള്‍

April, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു
ഇമേജ്
ഇമേജ്
ഒരു കോമഡി കാണൂ
ഇമേജ്
കേരളത്തിന്റെ സമർദ്ധിയെ വിളിച്ചോതുന്ന വിഷുപ്പുലരിയെ ജാതി മത വേർതിരിവുകളില്ലാതെ കേരളം കൊണ്ടാടി ഒരു ദേശത്തിന്റെ സന്തോഷമായി നാം അത് കാണുകയും മതേതര കേരളത്തിന്റെ മഹിമയായി അത് ഏറ്റെടുക്കയും ഈ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഒരിന്ത്യയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക

വിഷു ആശംസകൾ

NPH

ഇമേജ്
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പുതിയതായി ഒരു  ചാരിറ്റബിൽ ട്രസ്റ്റ് രൂപികരിച്ചു
            അനുഗ്രഹം 
ചാരിറ്റബിൽ ട്രസ്റ്റ്  CR BEACH
പാവപ്പെട്ട വേദയേറും രോഗങ്ങളാൽ
കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ സാന്ത്വനത്തിനായി

ഇമേജ്
വെറുതെ ഒരു രസം ഇഷ്ടായോ