കേരളത്തിന്റെ സമർദ്ധിയെ വിളിച്ചോതുന്ന വിഷുപ്പുലരിയെ ജാതി മത വേർതിരിവുകളില്ലാതെ കേരളം കൊണ്ടാടി ഒരു ദേശത്തിന്റെ സന്തോഷമായി നാം അത് കാണുകയും മതേതര കേരളത്തിന്റെ മഹിമയായി അത് ഏറ്റെടുക്കയും ഈ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഒരിന്ത്യയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക

വിഷു ആശംസകൾ
                                     
                                  NPH      

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

ആധാരം